Osiguranje kvaliteta

2GL ima Quality Assurance tim konsultanata, koji se sastoji od kvalifikovanih profesionalaca koji pružaju internu kontrolu kvaliteta 2GL projekata. Nudimo i usluge nadzora i revizija projekata spoljnim klijentima.