Regrutovanje pacijenata

Regrutovanje pacijenata može biti jedan od najvećih izazova tokom sprovođenja kliničkog ispitivanja. Prema tome, izgradnja referalnih mreža može pomoći u poboljšanju regrutovanja pacijenata i rešiti bilo koji potencijalni problem.

Uspostavljanje referalne mreže može doprineti pravovremenom dostizanju ciljanog broja pacijenata koji su regrutovani. Ova vrsta projekta uključuje identifikovanje centara i lekara koji nisu uključeni u studiju, ali koji žele da pacijente upute u centre u kojima se sprovodi studija. Lekarima koji su angažovani takođe su obezbeđeni svi potrebni dokumenti i informacije kako bi se pacijenti pravilno pregledali pre posete glavnom centru.

Na ovaj način, više pacijenata ima pristup informacijama u vezi sa razvojem potencijalnog leka za njihovo stanje te imaju priliku da učestvuju u kliničkom ispitivanju. Učestvujući u takvim projektima, lekari takođe stiču novo iskustvo i svojim pacijentima nude najbolju moguću negu.

2GL Outsourcing nudi ovu uslugu sponzorima i CRO kompanijama te želi da učestvuje u poboljšanju regrutacije pacijenata u kliničkim ispitivanjima.