Mobilne sestre

U našoj bazi podataka imamo visoko obučene, kvalifikovane i iskusne istraživačke medicinske sestre u industriji farmacije, zdravstva, biotehnologije i medicinskih uređaja te u nizu različitih terapeutskih oblasti. Možemo pružiti profesionalnu uslugu u skladu sa najvišim standardima kliničke nege i regulatornih odredbi.
Obezbeđivanje iskustva istraživačkih sestara za sprovođenje studijskih poseta u kući pacijenta veoma je atraktivno u mnogim indikacijama. Ovo uključuje studije retkih bolesti, studije kod dece, starije i terminalne stadijume karcinoma.
Dolazak istraživačkih sestara u dom je odličan način za poboljšanje regrutovanja i zadržavanja pacijenata, održavanje usaglašenosti te izgradnje optimalnog odnosa sa subjektima studija.

Procedure koje pružaju mobilne sestre:

Postoji puno procedura koje se mogu izvoditi u domovima pacijenata, a svaka od naših medicinskih sestara se snabdeva prenosnim kompletom koji uzimaju u svim kućnim posetama.
Naše istraživačke sestre prisustvuju vizitama u istraživačkom centru pre početka kućnih poseta. Ovo je upoznavanje sa pacijentom i porodicom, kao i timom u centru.
Postupci koji se mogu izvoditi u kućnom okruženju uključuju davanje studijskog leka koji može biti intramuskularan, putem intravenske infuzije ili oralno itd.
Istraživačke sestre takođe kompletiraju CRF ili e-CRF, EKG, popunjavaju upitnike, praćenje pacijenata kao što je monitoring kašlja. Puna obuka se pruža medicinskoj sestri našim treninzima. Naše istraživačke sestre su fleksibilne, u okviru protokola za obavljanje poseta bilo rano ujutro, kasnije uveče nakon škole ili rada.
Koordinator nadgleda svaki od naših projekata za negu u domu. Oni se povezuju sa sponzorima, pružaju podršku medicinskim sestrama i pomažu u planiranju poseta pacijentima.