Nove usluge

Mobilne sestre

Site koordinator

Ljudski resursi

Usluge:

Mi pružamo razne usluge, počevši od kliničkih ispitivanja, sve do regulatornih poslova.

Klinička ispitivanja

Site menadžment

Upravljanje projektima

Osiguranje kvaliteta

Regulatorni poslovi

Edukacije