Nove usluge

Mobilne sestre

Regrutovanje pacijenata

Farmakovigilanca

Site koordinator

Ljudski resursi

Usluge:

Mi pružamo razne usluge, počevši od kliničkih ispitivanja, sve do regulatornih poslova.

Klinička ispitivanja

Site menadžment

Regulatorni poslovi

Edukacije