Partneri

Logo_CLINERION

Clinerion-ova rešenja obrade podataka u realnom vremenu radikalno poboljšavaju efikasnost u pretraživanju i identifikaciji pacijenata radi regrutovanja u sklopu kliničkih istraživanja, povećavaju efikasnost i ubrzavaju razvoj lekova kako bi im se osigurala brža dostupnost na tržištu.

Sa ključnim alatima za optimizaciju protokola zasnovanih na podacima, testiranju pristupnosti lokacijama i pretrazi pacijenata, Clinerion-ov pretraživač mreže pacijenata (Patient Network Ekplorer) omogućava rani pristup medicinskim inovacijama i za pacijente i za lekare; pomaže bolnicama da poboljšaju pristup vrhunskim sponzorisanim kliničkim ispitivanjima; omogućava kompanijama koje deluju u oblasti medicine i zdravstva da steknu ogromne uštede vremena i troškova.

Pretraživač mreže pacijenata jedinstven je po tome što nudi kombinaciju višedimenzionalne definicije upita, pretragu u realnom vremenu preko više umreženih elektronskih zdravstvenih evidencionih sistema koji su interoperabilni korišćenjem semantičkih i ontoloških metoda, kao i platformu zasnovanu na hibridnom visoko skalabilnom Cloud sistemu i sa udruženom lokalnom instalacijom. Clinerion ima 100% pristup informacijama u nagomilanoj bazi pacijenata u realnom vremenu, putem institucija i geografskih distanci, bez ugrožavanja privatnosti pacijenata. Danas naš pretraživač mreže pacijenata pokriva 20 miliona pacijenata širom sveta, a očekujemo rast od 50 miliona više u 2019. godini.

Clinerion-ova rešenja obrade podataka u relanom vremenu podržavaju trenutno generisanje podataka i pristup tržištu preciznih lekova za retke bolesti. Pretraživač mreže pacijenata takođe omogućava istraživačkim konzorcijumima da razmenjuju različite izvore podataka u zatvorenim mrežama.

CGH-Transparent

ClinGroup je neprofitna organizacija srednje veličine osnovana 2002. godine u Francuskoj, sa stečenih 17 godina iskustva proširili smo svoje aktivnosti na oblast Bliskog istoka i Afrike. Kako smo prva i jedina neprofitna organizacija u oblasti Bliskog istoka i Afrike naše vrednosti su inovativnost, kvalitet i društvena odgovornost, koji nas ističu kao lidere u našem regionu.

ClinGroup ima 6 poslovnih jedinica, koje nude usluge klijentima kao što su:

• Klinička ispitivanja faza 1 do faze 4, prolazak kroz popunjavanje/odobrenje i lansiranje FDA/EMA. Specijalizovani smo i povezani na visokom nivou u oblastima gineko-onkologije, pedijatrijskim i retkim bolestima, zaraznim bolestima, neurologiji i hepatologiji. Upravljanje proizvodima vršimo iz njihovog protokolarnog dizajna uz izveštavanje o isporuci

• Upravljanje projektima: jedna je od naših snaga jer verujemo da metodologija upravljanja projektima postavlja kristalno jasan cilj studije i dobro definisan vremenski okvir s obzirom na faktore rizika.

• Usluge outsourcing-a i pokretanja farmakovigilance/nutrivigilance

• Program podrške pacijentima i strategije pristupa tržištu

• Pribavljanje logističkih materijala za klinička ispitivanja

• Regulativa, upravljanje osobljem i podacima.